Merchant Partners Securities

MPS เราคือบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการการเงินเฉพาะรายบุคคลครบทุกความประสงค์ ตอบทุกความต้องการ เราพัฒนาเเละออกแบบการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์เพื่อ เป้าหมายการเติบโตด้านสินทรัพย์ของท่านในระยะยาว

ทำไมต้องนำเสนอผ่าน Financial Advisor ?
ทางเลือกใหม่ในการลงทุนหนึ่งในนวัตกรรมของโลกการลงทุน
  • การจัดการเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ต้นทุนที่ต่ำลง
  • เลือกจับโอกาสและกระจายการลงทุนอย่างมีประสิธิภาพ
ช่องทางใหม่ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
  • สัมผัสประสบการณ์การลงทุนใหม่
  • เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
  • โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • จัดการเงินลงทุนได้ง่าย
  • เช็คผ่านได้ทุกแพลตฟอร์ม
  • บริหารการลงทุนได้ทุกเวลา

ทำไม

ต้อง

ผ่าน

ตัวแทน

Exclusive

Class

เสริมความรู้ ความชำนาญด้านการลงทุนให้กับท่าน

ตลอดทั้งปี ทั้ง Offline และ Online

เรามีทีมพร้อมร่วมทางไปกับท่าน

ช่วยตอบข้อคำถามด้านการลงทุน

และร่วมกันปิดการขาย

Onsite

Power

Up

MPA

Wealth

Platform:

ช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

พอร์ตและกลยุทธ์การลงทุน

รวมถึงค่าธรรมเนียมของท่าน

MPA

Commission

พร้อมพาคุณไปสู่เป้าหมายทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ของ MPA

(คุณจะได้อะไร)


ส่งเสริมความชำนาญด้านการลงทุนตลอดทั้งปี เจาะลึกแต่เข้าใจง่าย ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางเรามีระบบ Online Class รองรับ

สำหรับลูกค้ารายใหญ่ (50 ล้านขึ้นไป) ทีท่านต้องการกำลังเสริมจากทีมงาน Merchant Fund Manager ของเรายินดีร่วมทางไปกับท่านเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพขอเพียงแจ้งความประสงค์เข้ามา


ช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลการลงทุนของลูกค้าภายใต้การดู อัพเดทสภาวะการลงทุนคำนวนรายได้ที่สร้างและบันทึกการจ่ายจริง รวมไปถึงการสนับสนุนการนำเสนอกองทุนให้กับลูกค้ารายใหม่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

การปิดการขายต้องเข้าใจกระบวนการชี้ประเด็นที่สำคัญ ข้อแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่น ฯลฯ รวมเคล็ดลับในการนำไปสู่ยอดเงินลงทุนจริงได้

"บริการรับปรึกษาแก้ไขพอร์ตการลงทุนเดิม"
MPA ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่กับลูกค้าทั้งหมดหากลูกค้าเคยลงทุนเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม หรือหุ้นรายตัวเรายินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขพอร์ตให้สามารถตัดสินใจจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น ขอข้อมูลพอร์ตปัจจุบันของลูกค้าให้เราก็พอ

นอกจากกองทุนส่วนบุคคลแล้ว M:I ยังสามารถให้บริการในส่วนของ การขายกองทุนรวมของ 16 บลจ. รวมถึงการเปิดบัญชีหุ้น เพื่อซื้อขายหุ้นรายตัวก็สามารถทำได้เช่นกัน